Dla wygody odwiedzających korzystamy z niewielkich plików zwanych cookie zapisywanych przez przeglądarkę. Można to zmienić w ustawieniach przeglądarki. OK, schowaj
AKTUALNOŚCI    JUDO    SHINKENDO    TRENERZY    GALERIA    KALENDARZ    O KLUBIE    KONTAKT   
Polityka prywatności w klubie i witrynie klubu    Klub sportowy Kaze Ki Ken oraz wszyscy trenerzy klubu przywiązują szczególną wagę do poszanowania prywatności osób powierzających swoje dane: osób ćwiczących w klubie, rodziców dzieci ćwiczących w klubie, osób współpracujących z klubem, a także użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.kazekiken.pl, *.judozabrze.pl oraz *.shinjokan.pl. Gromadzone i przetwarzane dane wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z działalnością klubu.Polityka na stronie internetowej

Administrator danych

    Adminstratorem danych, jakie przetwarzane są w trakcie odwiedzin stron www klubu jest aktualny administrator serwera. Serwerem administruje firma SoftArt Hobby Marek Broź. W celu kontaktu z administratorem proponujemy wykorzystać pocztę elektroniczną, adresując zapytanie pod adres: rodo (małpka) softarthobby.pl.


Gromadzenie danych

    Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,
 • data i godzina nadejścia zapytania,
 • liczbę bajtów odebranych i wysłanych przez serwer,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony klubu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp..


Wykorzystywanie danych

    Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią klubu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.


Mechanizm Cookies na stronach internetowych klubu

    Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. W serwisie może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami, np. regulaminem.
    Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki i np. zablokować zapisywanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.


Odnośniki do innych stron

    Serwis klubu zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW klubu Kaze Ki Ken.
Polityka w klubie

Administrator danych

    Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby realizacji zajęć sportowych jest każdy z trenerów klubu - w zakresie zgodnym z prowadzonymi przez siebie zajęciami. Wszelkie zapytania odnośnie kwestii ochrony danych osobowych można kierować do trenerów bezpośrednio, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Można również skorzystać z ogólnego kontaktu związanego z ochroną danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail pod adres: rodo (małpka) softarthobby.pl.


Gromadzenie danych

    Dane osobowe, które gromadzą i przetwarzają trenerzy klubu, są niezbędne i bez ich podania może być niemożliwe prowadzenie zajęć dla danej osoby. Jednocześnie zapewniamy, że klub i trenerzy dokładają wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone i chronione.

Informacje o danych osobowych, które pozyskujemy i przetwarzamy:

 • imiona i nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • numery PESEL,
 • dane adresowe,
 • dane kontaktowe (numery telefonów i adresy e-mail),
 • dane wymagane do zawierania umów,
 • zdjęcia i filmy z organizowanych zajęć lub innej związanej aktywności.

Szczególne kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych:
 • informacja o braku przeciwwskazań do udziału w organizowanych przez nas zajęciach.

W przypadku, gdy uczestnikiem zajęć jest osoba niepełnoletnia, przetwarzamy dane zarówno uczestnika jak i jego rodzica/opiekuna prawnego.


Zgody i prawa uczestników

    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z trenerem prowadzącym konkretne zajęcia lub administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. Zapewniamy również, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone i chronione.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji dotyczących przetwarzania swoich danych,
 • prawo do dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

    Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27. kwietnia 2016 r.


Przetwarzanie danych

    Powierzone dane osobowe trenerzy klubu przetwarzają w celu realizacji zajęć: w celach zawierania umów, korespondencyjnych, informacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa (kwestie ubezpieczeniowe) oraz promocji i reklamy. Nie przetwarzamy danych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. W przypadku udziału w imprezach zorganizowanych przez zewnętrzne podmioty trenerzy mogą przekazywać przetwarzane dane wspomnianym podmiotom zewnętrznym (np. dane uczestników, którzy uczestniczą w zawodach). W przypadku potrzeby przekazania danych trenerzy każdorazowo występują z prośbą o udzielenie zgody na takowe przekazanie.
    Podczas prowadzenia zajęć trenerzy tworzą dokumentację zdjęciową lub audiowizualną na wewnętrzne potrzeby klubu. Materiały te - o ile uczestnicy nie wyrażą odpowiedniej zgody - nie będą upubliczniane lub przekazywane zewnętrznym podmiotom.Informacje końcowe

    Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom np. w związku ze zmianą celów przetwarzania, nowymi kategoriami danych przetwarzanymi przez klub lub zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych. O wszystkich zmianach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestnicy klubu i/lub ich rodzice/opiekunowie prawni będą niezwłocznie informowani na stronie internetowej lub osobiście podczas zajęć.Standardy Ochrony Małoletnich Partner: Zwrot 100zł za zakup ubezpieczenia OC/AC ______
3666 (310577)
© by SoftArt Hobby 2019-2024